LOGEERHUIS


Voor wie


Soms is het een uitkomst om tijdelijk in een logeeropvang met 24-uurs Zorg te verblijven. Dat kan bijvoorbeeld als je na een ziekenhuisopname nog niet zelfstandig thuis kunt wonen. Of om degenen die thuis voor je zorgen tijdelijk te ontlasten. Kortdurend verblijf kan dus om verschillende redenen een uitkomst zijn. Schoondonk biedt Logeeropvang met een verblijf van minimaal 1 week.


 • Personen met een Wlz-indicatie VV04 t/m VV06 (PGB)
 • Personen met een WMO-indicatie (ZIN Kortdurend Verblijf 04A04)
 • Personen met een Zvw-indicatie (restitutiepolis!)
 • Particulieren


Aanbod


 • Woon/slaapkamers met pantry
 • Gezamenlijke ruimtes
 • Gemeenschappelijke tuinen
 • 24-uurs Verzorging & Verpleging
 • 24-uurs Begeleiding & Ondersteuning
 • Begeleiding Individueel
 • Begeleiding in een groep
 • Dagbesteding
 • Verse maaltijden
 • Schoonmaak


Uitsluitcriteria


Schoondonk biedt zorg zolang vrijheid en veiligheid samengaan. Binnen Schoondonk wordt de WZD niet toegepast, men is vrij om te gaan en te staan. Om die reden wordt geen zorg en verblijf geboden aan mensen met dwaal- of wegloopgedrag. Ook wordt geen zorg en verblijf geboden aan personen met gedrag wat gevaar kan opleveren voor zichzelf of omgeving.
unsplash